PRZEGLĄD OSTATNICH 100 LAT ZMAGAŃ Z POLSKĄ PRZESTRZENIĄ W STO LAT PLANOWANIA PRZESTRZENI POLSKICH MIAST (1910-2010)

PLAN ZABUDOWY - KSIĄŻKA - Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
Jest taka książka skrupulatnie opisująca ostatnie stulecie polskiej urbanistyki. Maciej Nowakowski i Barbara Bańkowska - uznani urbaniści, badacze przestrzeni zbudowanej, a zarazem projektanci polskich miast - podzielili ten tytuł na 10 rozdziałów i opisują 10 o...
Czytaj dalej

PROJEKT REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – AMBITNE ZAŁOŻENIA

Plan Zabudowy - PROJEKT REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizując po raz enty obowiązujące przepisy doszło do wniosku, że kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią jest KONIECZNE. Projekt reformy planowania przestrzennego to zmi...
Czytaj dalej

ŚMIERĆ I ŻYCIE WIELKICH MIAST AMERYKI – BIBLIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

PLAN ZABUDOWY - Książka - Śmierć i życie wielkich miast ameryki
Książka klasyk z 1961 r., uznawana w niektórych kręgach jako swego rodzaju „biblia współczesnej urbanistyki”. Jej głównym przesłaniem jest odejście od utopijnych wizji miast i zwrócenie uwagi urbanistów na cechy miejskiego życia, które czynią przestrzeń zbudowan...
Czytaj dalej

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – PRZEZNACZENIE Z TRZEMA TYPAMI ZABUDOWY

PLAN ZABUDOWY - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Teren zabudowy mieszkaniowej to w dużym uproszczeniu obszar przeznaczony pod budynki jednorodzinne, wielorodzinne lub letniskowe. Dlaczego “lub”? Mało prawdopodobne, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przewidywał dla interesującej Cię ni...
Czytaj dalej

NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP – PRZEŚWIETLAM I SPRAWDZAM CO SIĘ ZMIENIA

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu (KKPT) to już fakt. To co jeszcze pół roku temu było prekonsultacyjnym projektem wpłynęło na nowe rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nowe rozporządze...
Czytaj dalej

KIEDY PYTAJĄ MNIE…, CZYLI URBANISTYCZNE Q&A 2021 R.

PLAN ZABUDOWY - KIEDY PYTAJĄ MNIE
Betonoza, patodeweloperka i urbanistyki łanowa - te trzy pojęcia zdominowały wątki urbanistyczno-architektoniczne 2021 roku. Nie zabrakło ich także w dyskusjach na mediach społecznościowych Plan Zabudowy. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeszcze jedno pojęcie ...
Czytaj dalej

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – CO TO JEST?

Plan Zabudowy - STUDIUM - CO TO JEST
"Niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" - często właśnie taką odpowiedź przeczytasz lub usłyszysz od przedstawicieli lokalnych władz. W wielu przypadkach to właśnie ten dokument ogranicza możliwości realizacji naszych kon...
Czytaj dalej

PROJEKT NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MPZP WRAZ Z „KKPT”

Jeszcze w sierpniu ówczesne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prezentowało wstępną propozycję Krajowej Klasyfikacji Przeznaczenia Terenu (KKPT). Temat ten dotyczy głównie mozolnego wdrażania wymogów Dyrektywy INSPIRE w zakresie udostępniania danych o z...
Czytaj dalej