KSIĄŻKI O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Z planowaniem przestrzennym jestem bezpośrednio związany już dobrych kilka lat. Książki o planowaniu przestrzennym wzbogacają warsztat projektowy, rozwiązują łamigłówki prawne, a także przedstawiają szerszy kontekst na zmiany sposobów gospodarowania otaczającą nas przestrzenią. Nie może ich zabraknąć w prywatnej biblioteczce każdego projektanta.

Bardzo chętnie sprawdzam wszelkie polecenia tytułów związanych z tą kategorią, zarówno od czytelników Plan Zabudowy, jak i od osób współpracujących ze mną podczas prac projektowych. Wszystko co dobre, znajduje swoje miejsce na tej liście. Książki bardzo dobre staram się recenzować na blogu w cyklu Miasto Lektura. Fragmenty tych wybitnych tytułów znajdziesz także w mediach społecznościowych pod hasztagiem #MiastoLektura.

Kupując za pośrednictwem Plan Zabudowy bezkosztowo wspierasz moją działalność na blogu – niektóre z linków to linki afiliacyjne. Jeżeli korzystasz z tej opcji zakupu to już teraz pragnę Ci za to bardzo serdecznie podziękować.

KSIĄŻKI O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – LISTA KSIĄŻEK POLECANYCH PRZEZE MNIE I CZYTELNIKÓW PLAN ZABUDOWY

Okładka książki "Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego"

Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego

Piotr Saternus

Książka zbierająca ogół definicji pojęć z zakresu architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarce nieruchomościami. Jednym słowem, wszystko co związane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Doskonały tytuł do poszerzania swojej wiedzy dla praktyków i teoretyków urbanistyki.

Leksykon pozwala na wertowanie jego haseł w dowolnej formie, a skrupulatne przypisy umożliwiają zapoznanie się z pojęciami bezpośrednio powiązanymi z interesującym zagadnieniem. Pomimo stale zmieniającego się prawa urbanistyczno-budowlanego tytuł ten jest sprawdzonym źródłem merytorycznej wiedzy. Rzetelnie przygotowane odsyłacze do  spisu literatury i aktów prawnych pozwalają na weryfikację obecnych uwarunkowań prawnych danego pojęcia.

.

Okładka książki "Problemy planistyczne - wiosna 2015"

Problemy planistyczne – wiosna 2015

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Pierwszy zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne” po wiosennym seminarium Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU – serii spotkań zainicjowanych przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów we Wrocławiu. W tej publikacji moją uwagę zwróciły szczególnie trzy tematy, dotyczące:

 • zieleni miejskiej i jej wpływie na wartość nieruchomości,
 • minimalnych i maksymalnych parametrów oraz wskaźników urbanistycznych w zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • norm hałasu w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Moja domowa biblioteczka to także zeszyty z poprzednich lat. Każde kolejne wydanie jest dawką ogromnej i praktycznej wiedzy dla planistów przestrzennych. Nawet ta pozycja z 2015 r. zawiera nadal aktualne artykuły i umożliwia weryfikację swojego podejścia do praktyk projektowych.

Okładka książki "Problemy planistyczne - wiosna 2016"

Problemy planistyczne – wiosna 2016

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

W 2016 r. pierwszy zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne” to kopalnia wiedzy w zakresie:

 • zasad i sposobu ustalania dróg wewnętrznych,
 • parametrów i wskaźników urbanistycznych,
 • konsekwencji stwierdzenia nieważności zmiany miejscowego planu,
 • zasad techniki prawodawczej w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • równoczesności sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zależnego od tej zmiany projektu miejscowego planu.

Wszystkie rozważania próbują odpowiedzieć na aktualne bolączki praktyki planistycznej. Tym razem są to regulacje ustawy o rewitalizacji.

Okładka książki "Problemy planistyczne - jesień 2016"

Problemy planistyczne – jesień 2016

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Jesienią 2016 r. „Problemy Planistyczne” to pełen przekrój zagadnień, z którymi zmagają się praktycy planowania przestrzennego. W tej publikacji zainteresowały mnie rozważania na temat:

 • analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • infrastruktury technicznej – przesyłowej i dystrybucyjnej,
 • szczególnych zasad zagospodarowania terenów wynikających z przepisów odrębnych,
 • źródeł informacji przestrzennej.

Tak jak w przypadku innych publikacji z tej serii i tym razem możemy przeczytać artykuły prezentujące odmienne podejście do tego samego zagadnienia. Tym razem polemika dotyczyła właśnie podziału na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną.

Okładka książki "Problemy planistyczne - wiosna 2017"

Problemy planistyczne – wiosna 2017

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Kolejny zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne” po wiosennym seminarium Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU w 2017 roku. W tej publikacji moją uwagę zwróciło aż sześć tematów:

 • zasadność bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 • budynek jednorodzinny czy wielorodzinny?
 • dostęp do drogi publicznej i ustalenia dla scalania i wtórnego podziału w miejscowym planie,
 • ustalenia w MPZP dla cmentarzy, osuwisk, obszarów i terenów górniczych, a także form ochrony przyrody,
 • analiza „odrolnienia do 0,5 ha”,
 • wartość dodatkowych opracowań strategicznych w planowaniu przestrzennym.

Niezmiennie kolejne książki tego cyklu trzymają wysoki poziom merytoryczny większości artykułów.

Okładka książki "Problemy planistyczne - jesień 2017"

Problemy planistyczne – JESIEŃ 2017

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Drugi zeszyt cyklu „Problemy Planistyczne” z 2017 r. to dla mnie w szczególności kontynuacja już podjętych rozważań na temat infrastruktury technicznej – właściwego sposobu zapisów tego zagadnienia oraz jej definiowania jako cel publiczny. Drugim bardzo ciekawym zagadnieniem jest artykuł analizujący i oceniający organizację i metodologię działania w ramach warsztatów urbanistycznych „Makroprzestrzenie miejskie 2016”.

.

.

.

.

Okładka książki "Problemy planistyczne - wiosna 2018"

Problemy planistyczne – WIOSNA 2018

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Wiosną 2018 r. ukazał się kolejny bardzo wartościowy zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne”. W tym zbiorze artykułów zaciekawiły mnie:

 • propozycja przedstawiciela Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalania w MPZP dopuszczalnej liczby budynków na działce budowlanej,
 • gruntowana analiza prawna i przedstawienie argumentacji dwóch stron sporu w kontekście możliwości ustalania ww. wskaźnika,
 • dogłębna analiza pojęcia zabudowy zagrodowej,
 • analiza przepisów w kontekście możliwości planowania zielono-niebieskiej infrastruktury.

Ten tytuł jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu o możliwościach ustaleń prawa miejscowego w zależności od interpretacji. Interpretacji zależnej od podziału administracyjnego na poziomi wojewódzkim i strony sporu.

Okładka książki "Problemy planistyczne - wiosna 2019"

Problemy planistyczne – WIOSNA 2019

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

W 2019 r. pierwszy zeszyt po wiosennym seminarium ZOIU zaciekawił mnie szczególnie tematami:

 • zielono-niebieskiej infrastruktury w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast/gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście adaptacji do zmian klimatu,
 • wrocławskiej szkoły planowania przestrzennego na osiedlach blokowych,
 • ustalania linii zabudowy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ustawy o drogach publicznych.

Notatek z tego zeszytu mam oczywiście więcej.

.

Okładka książki "Problemy planistyczne - jesień 2019"

Problemy planistyczne – JESIEŃ 2019

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

W jesiennym wydaniu problemów planistycznych 2019 r. na szczególne wyróżnienie zasługują  trzy tematy:

 • sprawna i kompleksowa obsługa inwestora w urzędzie miasta/gminy, zintegrowana ze wszystkimi działami urzędu w Punkcie Obsługi Inwestora (POI) – jej wpływ na planowanie przestrzenne miasta/gminy i kompetencji urbanisty przy obsłudze inwestora,
 • wstęp do teorii urbanistyki operacyjnej – połączenie pozytywnych cech dwóch podstawowych wariantów planowania przestrzennego (zwartego vs. ekspansywnego) w wariant interaktywny godzący dwa główne kryteria strategii gospodarowania przestrzenią (jakościowe vs. ilościowe),
 • zwiększanie dostępności pieszo-rowerowej, promowanie transportu publicznego i ograniczanie ruchu samochodowego w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

.

Okładka książki "Problemy planistyczne - jesień 2021"

Problemy planistyczne – JESIEŃ 2021

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU

Kolejny zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne” po jesiennym seminarium Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU w 2021 roku. W tej publikacji moją uwagę zwróciło aż cztery tematy:

 • propozycja zbioru zasad lokalizacji farm wiatrowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowo-kulturowych,
 • poznańska szkoła partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym,
 • wybrane zagadnienia istotnego naruszania prawa w procedurze planistycznej,
 • swego rodzaju “instrukcja” ustalania linii zabudowy w decyzjach o warunkach zabudowy.

.

.

Okładka książki "STO LAT PLANOWANIA PRZESTRZENI POLSKICH MIAST (1910-2010)"

Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)

Maciej Nowakowski , Barbara Bańkowska

Streszczenie ostatnich 100 lat zmagań z polską przestrzenią, skrupulatnie opisane w kontekście historycznym. Autorzy dzieląc tytuł na 10 rozdziałów opisują 10 okresów charakterystycznych dla polskiej myśli urbanistycznej. W każdym z okresów przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z ówczesnym systemem planowania (modele teoretyczne, zmiany legislacyjne) oraz sytuacją w wybranych miastach Polski (ważniejsze koncepcje urbanistyczne, plany regulacyjne, plany ogólne, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany). To wszystko skrupulatnie opisane przez uznanych urbanistów – badaczy przestrzeni zbudowanej, a zarazem projektantów polskich miast. Autorzy podsumowując 100 lat zmagań z polską przestrzenią dzielą się swoją krytyczną opinią na temat organizacji systemu planowania, legislacji planistycznej i zmian funkcjonalno-przestrzennych naszych miast, także w kontekście ich europejskich odpowiedników.

Pozycja wyjątkowa ze względu na swój podręcznikowy charakter. Subiektywna kolekcja najważniejszych myśli z tego tytułu: #MiastoLektura.

Okładka książki "Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii"

Urbanistyka operacyjna
Zarys teorii

Tomasz Ossowicz

Mam w planach przeczytać tę pozycję już od dłuższego czasu.

Monografia (…) będzie wspaniałym kompendium wiedzy urbanistycznej (teoretycznej i praktycznej) dla wszystkich tych, którzy mają do czynienia w jakikolwiek sposób z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli samorządowych władz wykonawczych i ustawodawczych, ale także badaczy tego zjawiska i wszystkich tych, którzy w obszarze gospodarki przestrzennej będą chcieli mieć wpływ, lub będą go mieli, na procesy inwestycyjne w mieście. Jak dotychczas nie ma w języku polskim tak obszernego i nowatorskiego opracowania zajmującego się teoretyczną stroną tego procesu.

fragment recenzji prof. dr. hab. Roberta Masztalskiego

KSIĄŻKI O URBANISTYCE – POZOSTAŁE KATEGORIE

Tytuły o tematyce budowania miast.

Tytuły o tematyce socjologii miast.

Reportaże o miastach.

Tytuły o tematyce gospodarki nieruchomościami.

Tytuły o tematyce informacji przestrzennej.

Książki o urbanistyce – pełna lista

Chcesz zobaczyć pełną listę książek polecanych przeze mnie i czytelników Plan Zabudowy?

CYTATY #MIASTOLEKTURA

Okładka cyklu cytatów z książek o urbanistyce - Miasto Lektura

Rekomendacje ciekawych tytułów to nie wszystko! Dodatkowo, w mediach społecznościowych Plan Zabudowy (FBIG) możesz śledzić cykl #MiastoLektura. Spamuję tam fragmentami książek o kreowaniu przestrzeni zbudowanej. Cytuję tych mądrzejszych, co to umieją lepiej „w projektowanie miast”.

Świeżutki cytat w każdą sobotę.

Mam nadzieję, że ten cykl będzie dla Ciebie inspiracją, a Nas wszystkich skłoni do przemyśleń. Pełną kolekcję cytatów zawsze znajdziesz właśnie pod tym hasztagiem:
Facebook: #miastolektura i Instagram: #miastolektura.

Zachęcam Cię do tagowania dobrych książek razem ze mną. 🙂

POWRÓT