O MNIE

PIOTR ŁUSZCZEK

Od kilku lat pracuję jako projektant w jednej z wrocławskich pracowni planowania przestrzennego. Zajmuję się tworzeniem: koncepcji urbanistycznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów ogólnych, analizą oraz oceną prac planistycznych miast i gmin, a także badaniem potencjału inwestycyjno-budowlanego nieruchomości. Ukończyłem Gospodarkę Przestrzenną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a pracę zawodową rozpocząłem wraz z kontynuacją nauki na studiach II stopnia.

Z racji wykonywanego zawodu (planista przestrzenny) i wykształcenia nieśmiało nazywam siebie “urbanistą”.

Nigdy nie byłem teoretykiem i zawsze interesowało mnie to co praktyczne. Podczas prac projektowych niemal codziennie spotykam się z nowymi pytaniami, dylematami i zagadnieniami, które warto poddać szerszej analizie. W szczególności analizie proponowanych rozwiązań urbanistycznych, w kontekście ich praktycznego zastosowania na etapie inwestycyjno-budowlanym. To właśnie te pytania i dylematy są głównym bodźcem powstania tego miejsca.

Mam nadzieję, że artykuły napisane na łamach tego bloga pozwolą mi usystematyzować swoją wiedzę i przydadzą się szerszemu gronu odbiorców.

PLAN ZABUDOWY

Na tym blogu, pomagam, doradzam i konsultuję Wasze sprawy związane z grą o przestrzeń. Zupełnie subiektywnie piszę o zagadnieniach związanych z szeroko pojętą urbanistyką i planowaniem przestrzennym. Tematy te przeplatają się z wieloma wątkami, m. in. z zakresu architektury, budownictwa, transportu, infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, finansów i prawa. Zadaniem urbanisty/planisty przestrzennego jest próba uwzględnienia tej wielowątkowej rzeczywistości w koncepcjach, projektach, planach, studiach, programach… i innych dokumentach strategicznych, których mnogość już na starcie może zniechęcać do szerszego zagłębienia się w temat opisu założeń przyszłego funkcjonowania miasta, dzielnicy lub osiedla.

Jeżeli jesteś:

  • studentem lub młodym adeptem urbanistyki – chcącym się rozwijać, uczyć lub skonfrontować swoją wiedzę,
  • inwestorem – poszukującym porady w zakresie uwarunkowań przestrzennych lub ustaleń planistycznych obowiązujących dla konkretnej lokalizacji,
  • mieszkańcem – zainteresowanym swoim sąsiedztwem i zasadami, na podstawie których funkcjonuje i może funkcjonować w przyszłości,

lub po prostu interesuje cię tematyka racjonalnego gospodarowania przestrzenią i chcesz poznać zasady na jakich próbuje się to osiągnąć, to jesteś w dobrym miejscu. Plan Zabudowy – w prostych słowach, moje subiektywne zdanie.

Zapraszam do lektury i kontaktu,

Piotr

PORTFOLIO

W dziedzinie projektowej ciężko opisać swoją wiedzę i umiejętności wyłącznie słowami.
Poniżej możesz sprawdzić niektóre z opracowań, których jestem autorem lub współautorem.

MPZP
KONCEPCJE URBANISTYCZNE
SUIKZP
ANALIZY I OCENY
  • WSZYSTKIE
  • SUIKZP
  • ANALIZY I OCENY
  • KONCEPCJE URBANISTYCZNE
  • MPZP

OCENA AKTUALNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W GMINIE CZERNICA

Przykład szczegółowej analizy i oceny aktualności SUiKZP i MPZP gminy wiejskiej zlokalizowanej w granicach aglomeracji miasta wojewódzkiego (zespół 3P PROJEKT, 2022) Uchwała nr ...
Czytaj dalej

STUDIUM PRZEWORNO

Przykład studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej (zespół 3P PROJEKT, 2022) Uchwała nr XLIV/201/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawi...
Czytaj dalej

STUDIUM WARTA BOLESŁAWIECKA

Przykład studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej (zespół 3P PROJEKT, 2022) Uchwała nr XXXV/369/22 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie uchwale...
Czytaj dalej

MPZP LESZNO – UL. MIEROSŁAWSKIEGO

Przykład projektu planu miejscowego w celu adaptacji obiektu usługowego na obiekt mieszkaniowo-usługowy w strefie śródmiejskiej miasta średniej wielkości (zespół 3P PROJEKT, 2022) ...
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN PÓŁNOCY 2

Przykład próby wykreowania w planie miejscowym nowej strefy aktywności gospodarczej w ramach małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2022) Uchwała nr LIV/715/22 Rady Miejskiej Strzeli...
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN PÓŁNOCY 1

Przykład próby wykreowania w planie miejscowym nowej strefy aktywności gospodarczej w ramach małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2021) Uchwała nr XXXVII/498/21 Rady Miejskiej Strz...
Czytaj dalej

MPZP KŁODZKO – UL. NOWORUDZKA, PÓŁWIEJSKA I NOWY ŚWIAT

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2021) Uc...
Czytaj dalej

MPZP KŁODZKO – UL. PIŁUSUDSKIEGO, ZAJĘCZA, OBJAZDOWA I DUSZCZNICKA

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2021) Uc...
Czytaj dalej

MPZP CZERNICA – KAMIENIEC WROCŁAWSKI

Przykład aktualizacji 27 planów miejscowych na całym obszarze miejscowości bezpośrednio graniczącej z Wrocławskiem (zespół 3P PROJEKT, 2021) Uchwała nr XXIV/245/2021 Rady Gminy ...
Czytaj dalej

MPZP LESZNO – ALEJE JANA PAWŁA II

Przykład projektu planu miejscowego w w strefie śródmiejskiej miasta średniej wielkości (zespół 3P PROJEKT, 2020) Uchwała nr XXIX/385/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 paździ...
Czytaj dalej

MPZP ZIĘBICE – ZACHÓD / WSCHÓD

Przykład aktualizacji planów miejscowych na całym obszarze małego miasta [2/3] (zespół 3P PROJEKT, 2019) Uchwała nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 201...
Czytaj dalej

MPZP ZIĘBICE – NIESZKÓW

Przykład aktualizacji planów miejscowych na całym obszarze małego miasta [1/3] (zespół 3P PROJEKT, 2019) Uchwała nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 201...
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN – MŁYNARSKA

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym terenu sportowo-rekreacyjnego małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2019) Uchwała nr XIII/176/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 pa...
Czytaj dalej

MPZP KŁODZKO – OBWODNICA KŁODZKA, UL. DUSZNICKA I LETNIA

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2019) Uc...
Czytaj dalej

TERENY WOKÓŁ JEZIORA DUROWSKIEGO W WĄGROWCU

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół jeziora Durowskiego w Wągrowcu (współautorstwo, 2019) wyróżnienie 🏆 Konku...
Czytaj dalej

KAMPUS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi (2019) wyróżnienie 🏆 POLIT...
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN – BIAŁY KOŚCIÓŁ

Jeden z wielu przykładów projektów planów miejscowych na obszarach wiejskich (zespół 3P PROJEKT, 2019) Uchwała nr VII/75/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2019 r. w sp...
Czytaj dalej

CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WYDMINY

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy (zespół 3P PROJEKT, 2018) 🏆 pierwsze miejsce  
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN – OSIEDLE WSCHODNIE

Przykład próby wykreowania w planie miejscowym nowej jednostki urbanistycznej w ramach małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2018) Uchwała nr XLIII/564/18 Rady Miejskiej Strzelina z...
Czytaj dalej

MPZP LESZNO – UL. MICKIEWICZA I UL. WODNA

Przykłady projektów planów miejscowych w miejscach naporu inwestycyjnego miasta średniej wielkości (zespół 3P PROJEKT, 2017) Uchwała nr XLI/557/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia...
Czytaj dalej

NEW CBD IN THIKA

Praca konkursowa w ramach International Design Collaboration for Kenya (współautorstwo, 2016)
Czytaj dalej

MPZP STRZELIN – BRAMA WROCŁAWSKA

Jeden z wielu przykładów projektów planów miejscowych w strefie śródmiejskiej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2016) Uchwała nr XXI/279/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 ma...
Czytaj dalej

ANALIZY CBDs

Akademicki przegląd i analiza koncepcji urbanistycznych centrów biznesowo-usługowych (2016)
Czytaj dalej

ANALIZA I OCENA AKTUALNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W GMINIE ZIĘBICE

Jedna z wielu analiz i ocen aktualności SUiKZP i MPZP (zespół 3P PROJEKT, 2016)
Czytaj dalej

ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki, od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego (współautorstwo...
Czytaj dalej

BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ – GMINA ZIĘBICE

Bilans opracowany na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zespół 3P PROJEKT, 2016)
Czytaj dalej

PLAC ZWYCIĘSTWA W SŁUPSKU

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Słupsku(współautorstwo, 2015)
Czytaj dalej

ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA – LEGNICKA

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji ukształtowania zieleni wzdłuż ulic Legnickiej, Lotniczej i Kosmonautów we Wrocławiu „ZIELONE TĘTNICE WROCŁAWIA - LEGNICKA” (współautorstwo...
Czytaj dalej

PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE WE WROCŁAWIU

Akademicka koncepcja rewitalizacji centralnej części Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu wraz z propozycją zagospodarowania terenów pokolejowych (2014)
Czytaj dalej
POWRÓT