BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ – GMINA ZIĘBICE

Opublikowane BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ – GMINA ZIĘBICE

Bilans opracowany na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zespół 3P PROJEKT, 2016)

POWRÓT