MPZP KŁODZKO – OBWODNICA KŁODZKA, UL. DUSZNICKA I LETNIA

Opublikowane MPZP KŁODZKO – OBWODNICA KŁODZKA, UL. DUSZNICKA I LETNIA

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2019)

Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi”

POWRÓT