MPZP KŁODZKO – UL. PIŁUSUDSKIEGO, ZAJĘCZA, OBJAZDOWA I DUSZCZNICKA

Opublikowane MPZP KŁODZKO – UL. PIŁUSUDSKIEGO, ZAJĘCZA, OBJAZDOWA I DUSZCZNICKA

Przykład próby aktywizacji w planie miejscowym niezagospodarowanych terenów w sąsiedztwie zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej małego miasta (zespół 3P PROJEKT, 2021)

Uchwała nr XXXII/288/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku”

POWRÓT