ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

Opublikowane ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

Praca konkursowa na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki,
od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego (współautorstwo, 2016)

POWRÓT