cyfryzacja planowania przestrzennego

PROJEKT REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – AMBITNE ZAŁOŻENIA

Plan Zabudowy - PROJEKT REFORMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ministerstwo Rozwoju i Technologii analizując po raz enty obowiązujące przepisy doszło do wniosku, że kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią jest KONIECZNE. Projekt reformy planowania przestrzennego to zmi...
Czytaj dalej

NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP – PRZEŚWIETLAM I SPRAWDZAM CO SIĘ ZMIENIA

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu (KKPT) to już fakt. To co jeszcze pół roku temu było prekonsultacyjnym projektem wpłynęło na nowe rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nowe rozporządze...
Czytaj dalej

PROJEKT NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MPZP WRAZ Z „KKPT”

Jeszcze w sierpniu ówczesne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prezentowało wstępną propozycję Krajowej Klasyfikacji Przeznaczenia Terenu (KKPT). Temat ten dotyczy głównie mozolnego wdrażania wymogów Dyrektywy INSPIRE w zakresie udostępniania danych o z...
Czytaj dalej

CYFRYZACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PREKONSULTACJE “KKPT”

PLAN ZABUDOWY - CYFRYZACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - PREKONSULTACJE “KKPT”
Parę dni temu została zaprezentowana Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenów (KKPT), a dokładniej jej wstępna propozycja. Temat o tyle ważny, na ile istotne są czytelność i spójność zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla mnie...
Czytaj dalej
POWRÓT