rysunek MPZP

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ – PRZEZNACZENIE Z TRZEMA TYPAMI ZABUDOWY

PLAN ZABUDOWY - TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Teren zabudowy mieszkaniowej to w dużym uproszczeniu obszar przeznaczony pod budynki jednorodzinne, wielorodzinne lub letniskowe. Dlaczego “lub”? Mało prawdopodobne, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przewidywał dla interesującej Cię ni...
Czytaj dalej

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – CO TO JEST?

PLAN ZABUDOWY - MPZP - CO TO JEST? FRAGMENT MPZP REJONU UL. OSTROBRAMSKIEJ CZĘŚĆ II (WARSZAWA)
Mając plan zabudowy i chcąc rozpocząć budowę trzeba uzyskać stosowne pozwolenia lub dokonać zgłoszenia. W wielu przypadkach nasz plan, w pierwszej kolejności koncepcyjny, a następnie przeniesiony na projekt budowlany, musi być zgodny z tym, co ustala miejscowy...
Czytaj dalej
POWRÓT